Alkohol a mladiství
  • Plně podporujeme stávající právní úpravu, která chrání nezletilé před přístupem k alkoholu a jeho konzumací.
  • Zaměřujeme se na zvýšení povědomí o snadné dostupnosti alkoholických nápojů a všeobecné toleranci či apatii veřejnosti ke konzumaci alkoholu osobami mladšími 18 let v České republice.
  • Důsledné naplnění a vymáhání stávajících zákonů je společně s výchovou a osvětou efektivní cestou k postupnému řešení celospolečenského problému, kterým konzumace alkoholu nezletilými jednoznačně je.

Ačkoli konzumace ve věkové skupině dětí a nezletilých vykazuje v posledních zhruba deseti letech pokles, je konzumace alkoholu mladistvými stále závažným problémem. Existuje dostatek kvantitativních výzkumů, které přinášejí informace, kolik je konzumentů v jednotlivých věkových skupinách nebo jaká je frekvence jejich konzumace. Čeho se však nedostává, je pohled za tato čísla – na to, jakou roli hraje alkohol v životě mladých, jaké to má příčiny a souvislosti.

Pracovní skupina Alkohol zodpovědně proto u Sociologického ústavu Akademie věd ČR zadala kvalitativní výzkum, kdy tým tazatelů formou narativních rozhovorů zpovídal 16ti až 19ti leté respondenty a jejich rodiče napříč republikou. Nahrané příběhy poté podrobil důkladné analýze. Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu Mladí lidé a alkohol je ke stažení zde.

Partneři tématu:

Centrum protidrogové prevence a terapie, Český svaz pivovarů a sladoven, Policie ČR, prodejci alkoholu v maloobchodě, Sananim, Svaz vinařů České republiky, Unie výrobců a dovozců lihovin

Začleněné projekty:
  • Vzdělávací projekt pro prodejce alkoholu Člověče, nezlob se! www.do18ne.cz
  • Osvětová kampaň pro veřejnost Respektuj 18 respektuj18.cz
  • Vzdělávací program ve školách Pobavme se o alkoholu pijsrozumem.cz
  • Propagace zodpovědné konzumace v rámci expozice Víno napříč staletími v Mikulově
Zaujala Vás naše kampaň?
Chcete více informací?
napište nám