Alkohol a řidiči
  • České zákony jednoznačně stanovují, že před a při řízení motorových vozidel nesmí řidič požít alkoholické nápoje. To se týká i cyklistů a motorkářů. Konzumace alkoholu výrazně zvyšuje rizika v dopravě.

Přestože se jedná o téma, na které je v souvislosti s negativními důsledky alkoholu upozorňováno patrně nejčastěji, je zde stále velké množství řidičů, kteří rizika alkoholu při řízení přehlíží. Alkohol je přitom jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod.

Alkohol působí zrádně – dodává sebedůvěru, ale současně s tím zpomaluje naše smyslové a motorické reakce. Pod vlivem alkoholu se výrazně snižuje schopnost posoudit rychlost, vzdálenost ve vztahu k okolí, rozeznávání pohybujících se světel a způsobuje tzv. tunelové vidění. Vysoké teploty a únava mohou účinky alkoholu násobit.

Partneři:

Policie ČR, samostatné oddělení Ministerstva dopravy BESIP

Začleněné projekty:
Zaujala Vás naše kampaň?
Chcete více informací?
napište nám