Alkohol a těhotné
  • Konzumace alkoholu může mít negativní dopad na vývoj plodu v těle matky prakticky od okamžiku početí. Proto by se ženy v průběhu těhotenství měly vyhnout konzumaci alkoholu, pokud jim lékař neposkytne jiné, individuální doporučení.

S problematikou alkoholu a těhotenství se pojí fetální alkoholový syndrom (FAS). Jedná se o soubor odchylek, ke kterým může dojít, pokud matka během těhotenství požívá alkohol. Alkohol, který matka konzumuje, totiž putuje i k dítěti, jehož játra nejsou schopna odbourat alkohol stejnou rychlostí. Dvě až tři hodiny po konzumaci alkoholu je jeho koncentrace v krvi plodu dokonce vyšší než u matky, a někdy zde tato látka zůstane i více než 24 hodin.

Mezi hlavní příznaky FASu se řadí plochý a široký nos, malá hlavička a nedostatečně vyvinutá rýha mezi nosem a horním rtem. Mezi časté odchylky se dále řadí nižší porodní váha a malý vzrůst, syndrom ale může dítěti uškodit i daleko vážněji. Nadměrná konzumace alkoholu v období těhotenství totiž může způsobit mentální retardaci a poruchy chování, v některých případech dokonce i deformaci dolních končetin a srdeční vady.

Přestože se jedná o závažný problém, pojem fetální alkoholový syndrom dle průzkumu společnosti ppm factum research nezná 80 % Čechů. S jakoukoliv, byť jen výjimečnou konzumací alkoholu v období těhotenství navíc nesouhlasí téměř 36 procent respondentů (pro srovnání – s jakoukoliv konzumací nesouhlasí 77 % Slováků) a tak je evidentní, že se jedná o problematiku, která je dosud velké části české společnosti neobjasněna.

Partneři:

Ministerstvo zdravotnictví, Česká lékařská komora, porodnice, gynekologické ordinace, centra umělého oplodnění

Začleněné projekty:
  • Zodpovědné těhotenství
Zaujala Vás naše kampaň?
Chcete více informací?
napište nám